ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယေန႔ ေငြလဲလွယ္ေစ်းႏႈန္း

၂၀၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔၌ ေစ်းကြက္ ေဒၚလာေပါက္ေစ်းမွာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ဝယ္ေစ်း ၈၁၀ က်ပ္ႏွင့္ ေရာင္းေစ်း ၈၂၀ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Fec မွာ ဝယ္ေစ်း ၈၁၀ က်ပ္ႏွင့္ ေရာင္းေစ်း ၈၃၁က်ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း AGD ဘဏ္မွ Money Changer က ေျပာၾကားသည္။
          တရားမဝင္ ေမွာင္ခို ေစ်းကြက္တြင္ US တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၈၁၅ က်ပ္ ေပါက္ေစ်းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်းမွာ တစ္ေအာင္စလွ်င္ ၁,၇၇၂ ေဒၚလာရွိၿပီး ျမန္မာ့ေရႊေစ်းမွာ တစ္က်ပ္သားလွ်င္ ၇၅၂၅၀၀ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊဆိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူ ေဒၚလြင္လြင္ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။
          ေဒၚလာေစ်းႏွင့္ ေရႊေစ်းမွာ အခ်ိတ္အဆက္ရွိေၾကာင္း ယခင္က ေရႊေစ်းတက္လွ်င္ ေဒၚလာေစ်း က်ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ေရႊေစ်းတက္ေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်းမွာ ၿငိမ္သက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s