မိုဘိုင္းဖုန္း ညပိုင္းေခၚဆိုခႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံ

၂၀၁၂ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ညပိုင္းမိုဘိုင္းဖုန္းေခၚဆိုခႏႈန္းထားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အေနျဖင့္ Postpaid/Prepaid မိုဘုိင္းတယ္လီဖုန္း(GSM,CDMA-450, CDMA-800, WCDMA)မ်ား၏ ျပည္တြင္း ေခၚဆိုခႏႈန္းထား မ်ားကို ည ၁၁ နာရီမွ နံနက္ ၇ နာရီအတြင္းေခၚဆိုမႈမ်ားအတြက္ မူလႏႈန္းထား၏ ထက္ဝက္ျဖစ္ေသာ တစ္မိနစ္ ၂၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး နံနက္ ၇ နာရီမွ ည ၁၁ နာရီအတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္း ေခၚဆိုမႈမ်ား အတြက္မူ မူလႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္းသာ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ား မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲရာတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ ပိုမိုလြယ္ကူေကာင္းမြန္သက္သာစြာ သံုးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ အဆင့္လိုက္စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s